Wycieczka po fabryce

Wiodące produkty geofonu do badań sejsmicznych mają sześć serii, ponad 60 odmian. Produkty są szeroko stosowane w poszukiwaniach ropy naftowej, minerałów i geologii, budowie dróg, mostów, tam i tuneli, przy dużych wibracjach mechanicznych, monitorowaniu trzęsień ziemi itp.

gre